Laboratórne cvičenia

Na týchto stránkach sú dostupné materiály k laboratórnym cvičeniam ku predmetom Základy fyziky, Fyzika, Fyzika 1, Fyzika 2, Aplikovaná fyzika, Vybrané kapitoly z fyziky, Optika.

Základné materiály

Letný semester – akademický rok 2020/2021

FakultaPredmetMiestnosť
Fakulta elektrotechniky a informačných technológiíFyzika 1AB104 – AB105
Fakulta elektrotechniky a informačných technológiíAplikovaná fyzikaAB104 – AB105
Stavebná fakultaFyzikaAB107 – AB110
Stavebná fakultaOptikaAB104 – AB105
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojovFyzikaAB107 – AB110
Fakulta bezpečnostného inžinierstvaFyzikaAB107 – AB110

Zimný semester – akademický rok 2020/2021

FakultaPredmetMiestnosť
Fakulta elektrotechniky a informačných technológiíFyzika 2AB104 – AB105
Fakulta elektrotechniky a informačných technológiíZáklady fyzikyAB104 – AB105
Stavebná fakultaFyzikaAB107 – AB110
Strojnícka fakultaVybrané kapitoly z fyzikyAB107 – AB110
Fakulta riadenia a informatikyZáklady fyzikyAB107 – AB110

Základné materiály a návody k laboratórnym úlohám môžu byť aj v priebehu semestra mierne aktualizované. Zadanie si vytlačte vždy iba to, ktoré aktuálne potrebujete. Pred stiahnutím materiálov odporúčame obnoviť stránku.