Bakalárske štúdium

Komunikačné a informačné techológie

Komunikačné a informačné technológie zasahujú v modernej spoločnosti do všetkých oblastí života. Sú odborom na rozhraní fyziky, kybernetiky, informatiky a technických vied. Študijný program KIT nadväzuje predovšetkým na informatiku, digitálne komunikácie a spracovanie signálov, optiku a elektroniku. Je to študijný odbor, ktorý našiel pevné miesto medzi študijnými programami mnohých svetových univerzit. Uplatnenie absolventov bakalárskeho študijného programu KIT je hlavne vo všetkých  oblastiach telekomunikácií, v informačných  a priemyselných technológiách a v príbuzných odboroch.