Zamestnanci IAS

Image

Riaditeľ Inštitútu Aurela Stodolu

doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD.
tel.: +041 513 1740
e-mail: stanislav.jurecka@uniza.sk

Image

Študijné oddelenie a ekonomika IAS

Ing. Daniela Brunová
tel.: 041 513 1482
e-mail: daniela.brunova@feit.uniza.sk

Image

Odborný asistent

Ing. Gabriel Cibira, PhD.
tel.: 041-513-1744
e-mail: gabriel.cibira@feit.uniza.sk

Image

Odborná asistentka

Ing. Michaela Holá, PhD.
tel.: 041-513-1750
e-mail: michaela.hola@feit.uniza.sk

Image

Odborný asistent

Ing. Pavel Šimon, CSc.
tel.: 041-513-1741
e-mail: pavel.simon@feit.uniza.sk

Image

Odborný asistent

Mgr. Peter Čendula, PhD.
tel.: 041-513-1748
e-mail: peter.cendula@feit.uniza.sk