Laboratórium polovodičových systémov

V laboratóriu polovodičových systémov sa analyzujú fyzikálne vlastnosti polovodičovo-dielektrických systémov pre optoelektronické a fotovoltaické aplikácie (tenkovrstvové štruktúry, slnečné články, MOS a OTFT štruktúry). Pomocou optimalizovaných teoretických modelov jednotlivých komponent sa analyzujú vlastnosti distribúcie nábojových stavov, vplyvu technologických operácií na 3D distribúciu nábojov, vlastnosti mechanizmov vedúcich ku kvantovému tunelovaniu, účinnosti konverzie svetelného toku v slnečných článkoch a ďašie reálne problémy.

Vedúci laboratória

stanislav.jurecka@uniza.sk
+421 41 513 1740
LAB 101