Laboratórium chemickej syntézy

V laboratóriu chemickej syntézy sa študujú depozičné metódy pre formovanie elektród určených na fotokatalytický rozkad vody spojený s produkciou vodíka pre potreby zabezpečenia energetických potrieb spoločnosti alternatívnymi zdrojmi.

Vedúci laboratória

Mgr. Peter Čendula, PhD.

  peter.cendula@feit.uniza.sk
+421 41 513 1741
L010