Podávanie prihlášok

Termín podávania prihlášok je predĺžený do 31.05.2020. V súčasnosti môže byť podaná prihláška bez potvrdenia strednou školou.Potvrdenie strednou školou a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára predloží

Read More