Vitajte na stránkach Inštitútu Aurela Stodolu


Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity


V akademickom roku 2021-2022 prebieha na IAS vyučovanie v študijnom programe

 


'Komunikačné a informačné technológie (KIT)' Sledujte opatrenia Univerzity pre zabezpečenie vyučovania na stránkach www.uniza.sk. Rúšky a dezinfekcia rúk sú povinné. Aktuálne informácie o priebehu semestra a odpovede na vaše otázky vám poskytneme prvý deň pri otvorení semestra.

Dôležité oznamy

Podávanie prihlášok

18. mája 2021
Termín podávania prihlášok je predĺžený do 31.05.2020. V súčasnosti môže byť podaná prihláška bez potvrdenia strednou školou.Potvrdenie strednou školou a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára predloží uchádzač dodatočne pri
Čítať ďalej »

Príkaz rektora č. 7/2020 k organizácii štúdia počas letného semestra

18. mája 2021
Rektor Žilinskej univerzity v Žiline za účelom zabezpečenia požadovanej kvalitatívnej úrovne vzdelávacieho procesu so zreteľom na zníženie rizika šírenia koronavírusu COVID19 na UNIZA v rámci implementácie opatrení Ústredného krízového štábu
Čítať ďalej »

Zmena Akademického kalendára v období COVID

17. mája 2021
V rámci prijatých opatrení zo strany vedenia UNIZA sme v súlade s príkazmi rektora pristúpili k úprave Akademického kalendára FEIT UNIZA pre akademický rok 2019/2020. Nájdete v ňom všetky dôležité
Čítať ďalej »
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Inštitút Aurela Stodolu
Komenského 843
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel:  +421 41 513 1483

49°05,020' N , 19°37,466' E

IČO: 00397 563
DIČ: 20 20 67 78 24
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: 4081800000007000080700
SWIFT alebo BIC SWIFT: SUBASKBX