Zmena Akademického kalendára v období COVID

V rámci prijatých opatrení zo strany vedenia UNIZA sme v súlade s príkazmi rektora pristúpili k úprave Akademického kalendára FEIT UNIZA pre akademický rok 2019/2020. Nájdete v ňom všetky dôležité termíny týkajúce sa vzdelávania na prvom a druhom stupni štúdia. Akademický kalendár pre tretí stupeň štúdia zostáva zatiaľ nezmenený.

Upravený Akademický kalendár FEIT pre 2019/2020 .pdf