Príkaz rektora č. 7/2020 k organizácii štúdia počas letného semestra

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline za účelom zabezpečenia požadovanej kvalitatívnej úrovne vzdelávacieho procesu so zreteľom na zníženie rizika šírenia koronavírusu COVID19 na UNIZA v rámci implementácie opatrení Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12.3.2020 ako aj nariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 12.03.2020 vydáva príkaz rektora č. 7/2020

Príkaz rektora č. 7/2020.pdf